Рубрика Публикации

Тактическая медицина и военно-полевая хирургия

В условиях боевых действий знания могут и должны спасать жизни. На этой странице собраны материалы по тактической медицине (помощи раненым на поле боя и догоспитальном этапе) и по военно-полевой хирургии (в том числе и по лечению всех видов травм).

Буду благодарен за конструктивные дополнения к этому перечню.

ТАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

 • Сайт Концепция спасения – тактическая медицина.
  http://rctacmed.com.ua/
  Обучающие и информационные видеоролики на сайте — ...
Читать Далее

Рекомендованная литература по бариатрической хирургии (хирургии ожирения и метаболических расстройств)

 1. Bariatric Surgery: Technical Variations and Complications / M. Korenkov. — Berlin: Springer-Verlag, 2012. – 217 p.
 2. Bariatric Endoscopy / C. C. Thompson. — New York: Springer Science, 2013. – 245 p.
 3. Bariatric and Metabolic Surgery / S. H. Choi, K. Kasama. – Berlin: Springer-Verlag, 2014. – 112 p.
 4. Bray G. A. A guide to obesity and the metabolic syndrome: origins and treatment / G. A. Bray. – Boca Raton: CRC Press., 2011. – 360 p.
 5. ABC of Obesity. – BMJ, 2006. – 46 p.
 6. Buchwald’s Atlas Of Metabolic & Bariatric Surgical Techniques And Procedures / Buchwald. — Elsevier Inc., 2012. – 377 p.
 7. Dargent J. Innovative Technologies and Non-Invasive Procedures in Bariatric Surgery. — Springer-Verlag France, 2013. – 95 p.
 8. Essentials and Controversies in Bariatric Surgery / C.-K. Huang...
Читать Далее

ЗІБРАННЯ ПРАВИЛ ДЛЯ МОЛОДИХ ХІРУРГІВ

etalon2011

І. Noli nocere! (Не нашкодь!)

ІІ. Якості хірурга:

А. Поведінка.

 1. Приймай логічні рішення.
 2. Не втрачай контролю над собою.
 3. Звертай велику увагу як на головне, так і на деталі.
 4. Дій послідовно в стресових ситуаціях, показуючи клінічну зрілість.
 5. Демонструй якості лідера.

Б. Підготовка.

 1. Придбання фундаментальних медичних знань, особливо анатомії та патофізіології.
 2. Доскональне оволодіння хірургічними процедурами.
 3. Набуття вміння ретельного вивчення хворого, підготовки його пси...
Читать Далее

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДО САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ ХІРУРГІЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ І ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ

etalon2011

Для самостійного виконання хірургічних маніпуляцій і оперативних втручань лікарю-інтерну необхідно вивчити дані літератури і бути готовим відповісти викладачу на питання за таким планом.

ДООПЕРАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

Спеціальні дослідження.

Опишіть дослідження, які необхідні для безпечної анестезії і специфічні для даного захворювання або операції. Також визначте необхідну кількість компонентів крові, яка повинна знаходиться в резерві, у випадку можливої інтраопераційної гемотрансфузії...

Читать Далее

Інтубація кішечнику: критичний погляд

Мендель М. А., Волостников Є. В., Плотніков Ю. В., Шейко В. Д., Шмідт Я. Інтубація кішечнику: критичний погляд // Харківська хірургічна школа. – 2014. — № 1(64). – С.91-97.

ІНТУБАЦІЯ КИШЕЧНИКУ: КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД

Міжнародне інтернет-співтовариство хірургів «Російський суржинет»

СЛАЙДИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Назоінтестинальна інтубація (НІІ) при гострій кишковій непрохідності (ГКН) широко поширена та рекомендується в країнах пострадянського простору [7, 10, 58], вона включена в протоколи надання допомоги в Росії й Україні [15, 17], але її практично не застосовують за рубежем...

Читать Далее

Профилактика спайкообразования и рецидивов острой непроходимости кишечника: доказательные исследования

Мендель Н.А. Профилактика спайкообразования и рецидивов острой непроходимости кишечника: доказательные исследования // Хирургия Украины. – 2012. — №3. – С.85-91.

Профилактика спайкообразования и рецидивов острой непроходимости кишечника: доказательные исследования

Кафедра общей и неотложной хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования  им. П.Л. Шупика Министерства здравоохранения Украины,  Универсальная клиника «Обериг» Киев...

Читать Далее

Острая псевдообструкция толстой кишки (синдром Огилви)

Радзиховский А.П., Мендель Н.А. Острая псевдообструкция толстой кишки (синдром Огилви) // Хирургия Украины. – 2011. – №2. – С.95-103.

ОСТРАЯ ПСЕВДООБСТРУКЦИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ (СИНДРОМ ОГИЛВИ)

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л.Шупика, кафедра общей и неотложной хирургии

Псевдообструкция толстой кишки – это термин, который используют для характеристики клинического синдрома с физикальными признаками и рентгенологическими проявлениями непроходимости толстой кишки без механической причины [20, 61]...

Читать Далее

Учет анатомических вариаций расположения пузырной артерии и пузырного протока для профилактики осложнений лапароскопической холецистэктомии

Радзиховский А.П., Мендель Н.А., Туманов К.В. Учет анатомических вариаций расположения пузырной артерии и пузырного протока для профилактики осложнений лапароскопической холецистэктомии // Украинский журнал хирургии. – 2011. — №3(12). – С.101-104.

УЧЕТ АНАТОМИЧЕСКИХ ВАРИАЦИЙ РАСПОЛОЖЕНИЯ ПУЗЫРНОЙ АРТЕРИИ И ПУЗЫРНОГО ПРОТОКА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л.Шупика, г...

Читать Далее

Безопасность выполнения лапароскопической холецистэктомии

Радзиховский А.П., Мендель Н.А. Безопасность выполнения лапароскопической холецистэктомии // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика. – Київ, 2010. – Вип.19, Кн.1. – С.69-75.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л.Шупика, кафедра общей и неотложной хирургии

Введение. В настоящее время холецистэктомия является одним из наиболее распространенных  оперативных вмешательств в х...

Читать Далее

Холецистектомія: хірургія перед вибором

Мендель М.А. Холецистектомія: хірургія перед вибором // Шпитальна хірургія. – 2010. – №3. – С.97-100.

ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЯ: ХІРУРГІЯ ПЕРЕД ВИБОРОМ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, МЦ «Універсальна клініка Обериг»

National Medical Academy of Post-Diploma Education after P.L.Shupika, Medical Center “Oberig Universal Clinic”

В нинішній час холецистектомія (ХЕ) є одним з найпоширеніших оперативних втручань у хірургічних стаціонарах, тільки в США щорічно виконують близько 1 мільйона операцій [2, 6]...

Читать Далее