Рубрика Материалы для интернов

Матеріали до занять по гострому панкреатиту

(для лікарів-інтернів та курсантів)

Клинічні настанови:

ГОСТРИЙ  ПАНКРЕАТИТ  (Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах) 2016 — http://as-ukr.org/wp-content/uploads/2016/06/2016_03_15_AKN_GP.doc

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ 2016 — http://as-ukr.org/wp-content/uploads/2016/06/2016_03_15_UKPMD_GP.doc

Протокол Російського товариства хірургів — http://общество-хирургов...

Читать Далее

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения для предотвращения инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ) — 2016

Кратное изложение основных положений, научных вопросов и рекомендаций
для предотвращения инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ).
Всемирная организация здравоохранения (2016).

 

WHO. Global guidelines on the prevention of surgical
site infection, 2016. —

http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/#

Перевод Н.А.Менделя, 2017

 

Тема

Исследованный вопрос

Рекомендации

Сила

Качество доказательности

 

Предоперационные мероприятия

 

 

Предоперационное купание

1.
Явл...

Читать Далее

Художественная и популярная литература о хирургии

Материалы для внеклассного чтения для врачей-интернов, и для интересующихся хирургией.

Во многом представить как работает хирург, какие сложности и переживания у него есть очень трудно людям, которые не связаны с хирургией или только пришли осваивать эту профессию. Мне попадались разные книги о хирургах, написанные прежде всего хирургами, где очень точно, глубоко и интересно написано о нашей профессии. Изначально я хотел сделать краткую аннотацию к каждой книге, но потом решил просто ограничиться списком. Рекомендую для чтения...

Читать Далее

Гимнастика для пальцев

Хирургу очень полезно развивать руки и поддерживать их в хорошей форме. На єтом видео представлена хорошая гимнастика для пальцев из практики жонглирования, которую можно использовать как основу для занятий.

Вообще жонглирование — это очень полезная технология для достижения равновесия, баланса, тренировки внимания…

Читать Далее

ЗІБРАННЯ ПРАВИЛ ДЛЯ МОЛОДИХ ХІРУРГІВ

etalon2011

І. Noli nocere! (Не нашкодь!)

ІІ. Якості хірурга:

А. Поведінка.

  1. Приймай логічні рішення.
  2. Не втрачай контролю над собою.
  3. Звертай велику увагу як на головне, так і на деталі.
  4. Дій послідовно в стресових ситуаціях, показуючи клінічну зрілість.
  5. Демонструй якості лідера.

Б. Підготовка.

  1. Придбання фундаментальних медичних знань, особливо анатомії та патофізіології.
  2. Доскональне оволодіння хірургічними процедурами.
  3. Набуття вміння ретельного вивчення хворого, підготовки його пси...
Читать Далее

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДО САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ ХІРУРГІЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ І ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ

etalon2011

Для самостійного виконання хірургічних маніпуляцій і оперативних втручань лікарю-інтерну необхідно вивчити дані літератури і бути готовим відповісти викладачу на питання за таким планом.

ДООПЕРАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

Спеціальні дослідження.

Опишіть дослідження, які необхідні для безпечної анестезії і специфічні для даного захворювання або операції. Також визначте необхідну кількість компонентів крові, яка повинна знаходиться в резерві, у випадку можливої інтраопераційної гемотрансфузії...

Читать Далее