Рубрика Материалы для интернов

Матеріали до занять по гострому панкреатиту

(для лікарів-інтернів та курсантів)

Клинічні настанови:

ГОСТРИЙ  ПАНКРЕАТИТ  (Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах) 2016 — http://as-ukr.org/wp-content/uploads/2016/06/2016_03_15_AKN_GP.doc

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ 2016 — http://as-ukr.org/wp-content/uploads/2016/06/2016_03_15_UKPMD_GP.doc

Протокол Російського товариства хірургів — http://общество-хирургов...

Читать Далее

Рекомендации Всемирной организации здравоохранения для предотвращения инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ) — 2016

Кратное изложение основных положений, научных вопросов и рекомендаций
для предотвращения инфекции области хирургического вмешательства (ИОХВ).
Всемирная организация здравоохранения (2016).

 

WHO. Global guidelines on the prevention of surgical
site infection, 2016. —

http://www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/#

Перевод Н.А.Менделя, 2017

 

Тема

Исследованный вопрос

Рекомендации

Сила

Качество доказательности

 

Предоперационные мероприятия

 

 

Предоперационное купание

1.
Явл...

Читать Далее