МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ДО САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ ХІРУРГІЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ І ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ

Для самостійного виконання хірургічних маніпуляцій і оперативних втручань лікарю-інтерну необхідно вивчити дані літератури і бути готовим відповісти викладачу на питання за таким планом.

ДООПЕРАЦІЙНА ПІДГОТОВКА

Спеціальні дослідження.

Опишіть дослідження, які необхідні для безпечної анестезії і специфічні для даного захворювання або операції. Також визначте необхідну кількість компонентів крові, яка повинна знаходиться в резерві, у випадку можливої інтраопераційної гемотрансфузії.

Спеціальна підготовка.

Опишіть усі процедури, необхідні для поліпшення техніки або безпеки операції, наприклад, підготовка кишечнику в колоректальній хірургії.

Антибіотикопрофілактика.

Визначте, чи є необхідність в антибіотикопрофілактиці і якщо так, який препарат або комбінація антибіотиків показані для цього типу операції.

Профілактика тромбозу глибоких вен.

Визначте, чи має вказана процедура підвищений ризик тромбозу глибоких вен або чи наявний любий із факторів ризику, пов’язаних із тромбозом глибоких вен (паління, оральні контрацептиви, вік і т.і.).

Зонди і катетери.

Визначте необхідність доопераційної катетеризації сечового міхура, тип венозного доступу, назогастрального зонда для цієї операції.

Анестезія.

Визначте тип використовуваної анестезії, відмічаючи показання і протипоказання щодо виду анестезії, застосовуваних препаратів і необхідності ендотрахеальної інтубації.

Позиція пацієнта.

Опишіть позицію пацієнта на операційному столі і тип операційного столу (наприклад, із можливістю інтраопераційної рентгенографії), який варто використовувати.

Підготовка шкіри.

Визначте розміри оброблюваного поля, тип використовуваних антисептиків і розміщення простирадл і пелюшок для обкладання операційного поля.

Позиція хірурга.

Опишіть позицію хірурга, його асистентів і операційної сестри.

Розріз.

Визначите розріз, який будете використовувати і прийнятні альтернативи. Обгрунтуйте ваш вибір.

ВИКОНАННЯ ОПЕРАЦІЇ

Доступ.

Опишіть доступ, відмічаючи анатомічні орієнтири і тканини, які розсікаються.

Процедура.

Опишіть очікувану патологію і будь-які пов’язані з нею проблеми, особливо очікувану супутню патологію. Опишіть, як ви будете робити операцію, який шовний матеріал використовувати, які інструменти вам необхідні.

Можливі проблеми і нестандартні ситуації.

Зверніть увагу на будь-які можливі проблеми при даній операції і на методи, що використовуються для їхнього запобігання й усунення.

Завершення операції.

Опишіть методи гемостазу, обговоріть необхідність дренажів. Пам’ятаєте про підрахунок тампонів та інструментів. Опишіть послідовно методику завершення операції (зашивання рани, лапаростомія).

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Час виконання післяопераційних маніпуляцій.

Визначте час зняття швів, видалення дренажів, зондів і пов’язок.

Специфічні інструкції.

Дайте специфічні інструкції по веденню післяопераційного періоду і призначення для медсестер.

Спеціальні дослідження.

Опишіть спеціальні методи дослідження, необхідні після виконання даної операції і терміни їх виконання (наприклад, визначення гемоглобіну, біохімічні тести).

Можливі ускладнення.

Опишіть можливі ускладнення, специфічні для даної операції (тромбоз глибоких вен і тромбоемболія легеневої артерії, інфекції органів дихання, ранева інфекція, абсцес, сепсис, гостра затримка сечі, непрохідність кишечнику і т.д.).

 

З посібника: Еталони практичних навичок зі спеціальності «хірургія»: Навчальний посібник / О.Є.Бобров, В.І.Паламарчук, П.І.Тураєв, М.М.Гвоздяк, М.А.Мендель. – К.:Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Видавничий дім «Асканія», 2011. – 157 с.