Підготовка лікарів-інтернів хірургічного профілю з використанням ресурсів міжнародних Інтернет — конференцій

Мендель М.А. Підготовка лікарів-інтернів хірургічного профілю з використанням ресурсів міжнародних Інтернет — конференцій // Науково-методична конференція з міжнародною участю „Проблеми безперервного професійного розвитку лікарів та провізорів”: Збірник праць. – К., 2007. – С.524-526.

ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ХІРУРГІЧНОГО ПРОФІЛЮ З ВИКОРИСТАННЯМ РЕСУРСІВ МІЖНАРОДНИХ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЙ

Феноменальний розвиток мережі Інтернет в останні роки привів до лавиноподібного збільшення кількості людей, підключених до мережі, яка у даний момент оцінюється в сотні мільйонів користувачів. Зважаючи на те, що історично мережа була в основному прерогативою освітніх і академічних кіл, і донині значне місце в ній займає медична тематика. Однак використання хірургічних ресурсів мережі дотепер не знайшло широкого поширення в практиці навчання інтернів за фахом хірургія.

Метою роботи було вивчення можливостей міжнародних хірургічних інтернет-конференцій у підготовці лікарів інтернів за фахом хірургія.

Нами проаналізований досвід використання інтернет-конференцій у практиці навчання інтернів-хірургів у 1998-2006 р.

До нинішнього часу однією з основних і найбільш часто використовуваних послуг Інтернету є електронна пошта. Вона має ряд незаперечних переваг: дешевизна, швидкість (час доставки листа обчислюється в хвилинах до будь-якої точки світу), менш формальний стиль спілкування. За допомогою електронної пошти можливий обмін інформацією й ідеями з фахівцями з інших міст і країн, важливу роль вона грає в науковій праці, з її допомогою можливі написання й обговорення статей і книг.

Крім власне особистого листування електронна пошта дозволяє користуватися списками розсилки і форумами. Списки розсилки — це спеціальним образом організовані електронні форуми, коли при посилці листа на адресу списку він автоматично розсилається всім передплатникам. Це дозволяє обговорювати вузькоспеціалізовані питання по цікавлячій тематиці.

У підготовці інтернів по хірургії ми віддаємо пріоритет міжнародним хірургічним інтернет-конфереціям (Surginet, Russian Surginet). При перебуванні інтернів у клініці не завжди можливо продемонструвати випадки і приклади по всім нозологіям і використовуваним сучасним технологіям діагностики і лікування, що можливо компенсувати за допомогою ресурсів інтернет.

Найбільш відомою конференцією по загальній хірургії є англомовна Surginet. Конференція Surginet була організована 23 лютого 1995 р. канадським хірургом з Торонто Tom Gilas, що по дійсний час є її модератором. Surginet є самою представницькою міжнародною поштовою хірургічною конференцією в Internet [T.Gilas., 1995, 1998]. Лист у конференцію може бути послано будь-яким учасником і в будь-який час. Відповідати на лист може також будь-який учасник за бажанням. У Surginet немає програми і плану роботи.

У роботі Surginet у даний час беруть участь більш 700 хірургів з 52 країн світу. В основному це практикуючі хірурги, університетські працівники хірургічних кафедр, учні хірургічних резидентур і ординатур. Робочою мовою спілкування є англійська, хоча рідною мовою вона є тільки для 55% передплатників. У 58% передплатників хірургічний стаж перевищує 10 років. Багато хто з хірургів є визнаними хірургічними авторитетами (Архипов Д.М., 2001).

Електронна конференція є гарним стимулом для вільного обговорення своїх ідей і результатів з розвинутим «зворотним зв’язком».

У середньому, передплатник одержує 13 повідомлень у добу, тобто близько 4500 листів у рік. Усі повідомлення торкаються різних сторін професійної хірургічної діяльності. Кожен член Surginet щомісяця одержує насичений свіжою інформацією науково-практичний хірургічний «журнал» обсягом близько 150 сторінок.

У конференції існують наступні форми роботи: обговорення випадків із клінічної практики; обговорення практичних і теоретичних питань клінічної хірургії; обговорення хірургічних ускладнень і летальності; хірургічний журнальний клуб; інформація з хірургічних форумів.

У лекціях, на практичних заняттях ми активно використовуємо презентації найбільш цікавих випадків (включаючи фотографії, рентгенограми, дані КТ і т.д.), огляди сучасного стану різних хірургічних проблем.

З огляду на проблему мовного бар’єра, у січні 2001 року були створені два аналоги міжнародного SURGINET для російськомовних хірургів – конференції Russian Surgery і Russian Surginet, що у травні 2001 року об’єдналися в єдиний Російськомовний Клуб Хірургів «Russian Surginet» (Д.М. Архипов, 2001). Конференція Russian Surginet поєднує хірургів Росії і російськомовних хірургів ближнього і далекого зарубіжжя і в даний час має більш 100 передплатників з 9 країн.

Використання ресурсів російськомовного листа дозволяє обговорити питання лікування пацієнтів в умовах більш близьких українським хірургам, ніж в англомовних конференціях.

У результаті опитування й анкетування лікарів інтернів, що навчалися на кафедрі ними були високо оцінені можливість вивчення прикладів лікування хворих у різних країнах світу, ознайомлення з патологією, що рідко зустрічається в Україні, ознайомлення з досягненнями сучасної хірургічної техніки і доступ до останніх новин з міжнародних конференцій і журналів.

Таким чином, використання ресурсів інтернет-конференцій по хірургії здатно поліпшити якість підготовки хірургів в інтернатурі.