Матеріали до занять по гострому панкреатиту

(для лікарів-інтернів та курсантів)

Клинічні настанови:

ГОСТРИЙ  ПАНКРЕАТИТ  (Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах) 2016 — http://as-ukr.org/wp-content/uploads/2016/06/2016_03_15_AKN_GP.doc

УНІФІКОВАНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВИННОЇ, ВТОРИННОЇ (СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) ТА ТРЕТИННОЇ (ВИСОКОСПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: ГОСТРИЙ ПАНКРЕАТИТ 2016 — http://as-ukr.org/wp-content/uploads/2016/06/2016_03_15_UKPMD_GP.doc

Протокол Російського товариства хірургів — http://общество-хирургов.рф/arhivy-nkr/ostryi-pankreatit-protokoly-diagnostika-i-lechenie.html

IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis 2013

American College of Gastroenterology guideline: management of acute pancreatitis. 2013

Japanese guidelines for the management of acute pancreatitis: Japanese Guidelines 2015.

Canadian Clinical practice guideline: management of acute pancreatitis 2016

 

Корисні ресурси

http://mnoar.med.ru/InfLet/Pankr8.pdf  (Сборник методических материалов РОХ)

 

Статті

Панкреатологія на роздоріжжі

Мифы панкреатологии (голод или энтеральное чреззондовое питание при лечении больных острым панкреатитом?)

Мифы панкреатологии: сандостатин и октреотид при остром панкреатите

Острый панкреатит: от унификации классификации к единой диагностической и лечебной доктрине

Антибиотики при остром панкреатите: смена парадигмы?